Privacybeleid Dissim Design

Welkom bij Dissim Design! Ik hecht veel waarde aan de privacy van mijn bezoekers en klanten. In dit privacybeleid leg ik uit welke persoonlijke gegevens ik verzamel, hoe ik deze gegevens gebruik en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 

1. Welke informatie verzamel ik?

Wanneer u met mij communiceert, kan ik de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum (indien van toepassing)

 

2. Hoe verzamel ik informatie?

Ik kan persoonlijke gegevens over u verzamelen wanneer u:

 • Contact met mij opneemt via e-mail, telefoon of via het contactformulier op mijn website.
 • Informatie verstuurt of ontvangt in het kader van mijn diensten.
 • Een formulier invult op mijn website.

Ik verzamel alleen persoonlijke gegevens die u bewust en vrijwillig aan mij verstrekt. Ik kan ook informatie over u ontvangen van derden, maar alleen als u hen toestemming hebt gegeven om uw informatie te delen.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Ik verwerk uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en verbeteren van mijn diensten.
 • Het afhandelen van uw vragen en verzoeken.
 • Het versturen van nieuwsbrieven (indien u zich hiervoor hebt aangemeld).
 • Het opstellen van offertes en facturen.
 • Het onderhouden van contact met u.

 

4. Vertrouwelijkheid

Ik neem de nodige maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, evenals ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor de privacy van gegevens die worden verzameld door websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Dissim Design, inclusief websites die via mijn website zijn gelinkt.

 

5. Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij ik wettelijk verplicht ben om uw gegevens langer te bewaren.

 

6. Uw rechten

U hebt het recht om:

 • Inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die ik over u heb.
 • Onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te laten corrigeren.
 • Uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid).
 • De verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Indien u gebruik wilt maken van een of meer van deze rechten, kunt u contact met mij opnemen via de onderstaande contactgegevens.

 

7. Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud mij het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het is raadzaam om regelmatig mijn privacybeleid te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

8. Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met mij opnemen via:

Dissim Design
Scheldestraat 17
E-mail: info@dissim.nl
Telefoon: 0623505833