Portfolio en leerzaamheidsmodel

Leerzaamheid

Leerzaamheid–wat betekent dat en waarom is belangrijk?

Onder de term leerzaamheid verstaan we het gemak waarmee de leerstof wordt begrepen en verwerkt door een persoon. Het idee achter de moderne leerzaamheidsmodellen is het verbeteren van de leerprestaties van de leerlingen. Het houdt rekening met de afnemende lees- en leerbereidheid en reikt daarom een set tools aan om de wegzakkende motivatie bij de leerlingen aan te wakkeren.

Breingeheimen

Een mooi voorbeeld van educatieve boeken die aan de criteria van leerzaamheid voldoen zijn Breingeheimen. De uitgeverij Princep heeft mij gevraagd nieuwe publicaties van deze boekenreeks te vormgeven in de lijn van hun bestaande ontwerpstijl. Deze boeken vallen op door hun uitbundig kleurgebruik en levendige composities. Maar wat ze bijzonder maakt zijn de leerstrategieën die daarin verwerkt zijn.

Wat maakt Breingeheimen boekenreeks bijzonder?

Wat deze boekenreeks bijzonder maakt zijn de behandelde onderwerpen en de vormgeving. Breingeheimen onthullen geheimen van onze hersens en de impact daarvan op ons leervermogen en ons sociaal functioneren. Om de inhoud van de boeken zo goed mogelijk te ondersteunen is er gekozen voor een boeiende en effectieve visuele stijl.

dissim-boeken

Wetenschappelijke publicaties toegankelijk gemaakt

De auteur van Breingeheimen heeft de wetenschappelijke publicaties vertaald naar toegankelijke en makkelijk leesbare lesstof. De thema’s van Breingeheimen zijn onderverdeeld in studievaardigheden en sociale wetenschappen en aangepast aan de verschillende niveaus binnen het PO en VO. 

Ontwerpstijl van Breingeheimen 

Breingeheimen incorporeren een aantal principes van de leerzaamheidmodel waardoor de boeken scoren op het gebied van design&presentatie, ordening van de leerstof en gebruik van afbeeldingen. Door deze factoren zijn deze boeken prettig in gebruik.

Kleurgebruik

Lay-out faciliteert kortere tekst kaders wat de leesbaarheid verhoogt. Korte informatieve tekstkaders werken op principe van ‘sticky notes’ en vestigen aandacht op relevante informatie.

Creatieve vormgeving

Ik bedenk creatieve oplossingen en waar mogelijk breek ik af met strakke kaders en rechte lijnen. In dit voorbeeld zijn de afbeeldingen (twaalf in totaal) van elkaar gescheiden met vloeiende, golvende lijnen. De content komt zo tot leven en oogt boeiender.