Handleiding Sociale vaardigheden MBO

De handleiding Sociale vaardigheden MBO is een aanvullende publicatie op het werkboek. Hoewel de handleiding dezelfde omslag als het werkboek heeft, qua vormgeving verschilt het aanzienlijk. Het telt ruim 142 pagina’s en behandelt alle thema’s van het werkboek. De handleiding is een uitgave bestemd voor de docenten.

De handleiding bevat lesvoorstellen. Iedere les is onderverdeeld in een aantal activiteiten waardoor de studenten grip krijgen op de sociale competentie die centraal staat in de les.

Het vormgeven van de handleidingen is één van mijn favoriete werkzaamheden geweest. Ik kon me richten op de technische kant van de tekst binnen een duidelijke structuur en niet denken aan zaken zoals kleurkeuze, enz.

De schema’s geven snel een indruk van het materiaal. Door de koppeling van een thema met een lestitel handleiding/werkboek en bijbehorende bladzijden werkboek kan de docent snel een keuze maken uit de lessen.

Overzicht van de lessen met bijbehorende bladen uit het werkboek
Schema Thema 8 werkboek

De handleiding biedt een houvast en hulp bij het snel voorbereiden van de lessen. Alle onderwerpen uit het werkboek komen terug.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven